26.11.-rozpoczęcie kursu kat B, B-automat, B dla ON